Bạn có thể có nhiều Kindle, chẳng hạn như Kindle Paperwhite, cũng như các thiết bị khác chạy ứng dụng Kindle (PC, điện thoại thông minh, v.v.) đã đăng ký với tài khoản Kindle của bạn. Bạn có thể đăng ký Kindle Paperwhite mới từ thiết bị hoặc từ máy tính thông qua tài khoản Amazon của mình. Đối với các thiết bị khác, hãy tải xuống ứng dụng Kindle và đăng ký bằng thiết bị đó.

Nếu bạn tìm kiếm hoặc duyệt nội dung Kindle từ máy tính của mình, bạn có thể gửi mẫu tới bất kỳ thiết bị nào đã đăng ký với tài khoản Kindle của mình, bao gồm các thiết bị chạy ứng dụng Kindle, chẳng hạn như iPhone, BlackBerry hoặc các PC khác. Nếu bạn tìm kiếm nội dung trên Kindle Paperwhite, bạn chỉ có thể gửi mẫu tới Kindle Paperwhite mà bạn đang tìm kiếm.

Nếu bạn thích bản mẫu và muốn mua sách, bạn có thể làm như vậy theo một số cách.

Phương pháp đơn giản nhất là chạm vào đầu màn hình.

Phương pháp đơn giản nhất là chạm vào đầu màn hình.
Thao tác này không chỉ hiển thị thanh công cụ trên cùng mà còn hiển thị một thanh công cụ đặc biệt ở cuối màn hình chỉ xuất hiện trong các mẫu, sau đó chạm vào Mua Sách Này Ngay

Phương pháp thứ hai là hiển thị thanh công cụ và sau đó chạm vào Trình đơn → Mua Sách Này Ngay.

Phương pháp thứ hai là hiển thị thanh công cụ và sau đó chạm vào Trình đơn → Mua Sách Này Ngay.
Nhưng tại sao phải thực hiện thêm một bước nữa?

Phương pháp thứ ba là mua sách khi bạn đọc hết sách mẫu.

Phương pháp thứ ba là mua sách khi bạn đọc hết sách mẫu.
Chỉ cần nhấn vào liên kết Mua ngay để mua sách.

Lưu ý rằng đối với tất cả các tùy chọn này, bạn sẽ thấy lời nhắc bật mạng không dây nếu cần.

Khi bạn chọn tùy chọn Mua, giao dịch mua được thực hiện ngay lập tức và tài khoản của bạn bị tính phí.

Khi bạn chọn tùy chọn Mua, giao dịch mua được thực hiện ngay lập tức và tài khoản của bạn bị tính phí.
Tuy nhiên, xin lưu ý rằng bạn có thể hủy giao dịch mua từ màn hình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X