Project Gutenberg được thành lập vào năm 1971 và là nhà phân phối sách điện tử lâu đời nhất trên thế giới. Nhiệm vụ của nó là khuyến khích việc tạo và phân phối sách điện tử, và nó có hơn 60.000 cuốn sách trong số đó trong thư viện của mình, hầu hết trong số đó là những tác phẩm kinh điển thuộc phạm vi công cộng. Nếu bạn đang tìm kiếm những tác phẩm như A Tale of Two Cities hoặc War and Peace , bạn sẽ tìm thấy chúng ở đây miễn phí. Điều tuyệt vời về Project Gutenberg là bạn có thể tải xuống từng cuốn sách dưới dạng tệp Mobi được tối ưu hóa cho Kindle, loại bỏ mọi nhu cầu tự chuyển đổi nó.

Archive.org tương tự như Project Gutenberg nhưng tập trung vào sách lịch sử và học thuật nên trang này sẽ hữu ích cho việc nghiên cứu hơn là đọc để giải trí.

Hàng chục trang web cung cấp sách điện tử miễn phí và bạn sẽ tìm thấy thứ gì đó để đọc cho dù bạn quan tâm đến thể loại nào.