Amazon Kindle Cloud Reader là một ứng dụng web cho phép bạn đọc Sách Kindle trong bất kỳ trình duyệt web tương thích nào . Làm theo các bước bên dưới để đọc Sách Kindle từ thư viện của bạn bằng Kindle Cloud Reader.

Lưu ý: Sách Kindle hiện chỉ có sẵn cho các thư viện ở Hoa Kỳ.

  1. Mượn một cuốn sách và gửi nó đến tài khoản Amazon của bạn .
  2. Truy cập read.amazon.com để mở Kindle Cloud Reader.
    Bạn có thể cần phải đăng nhập bằng tài khoản Amazon của mình.
  3. Thư viện Kindle của bạn được hiển thị trên trang chính. Chọn một cuốn sách để bắt đầu đọc.

Để biết thêm chi tiết về cách sử dụng Kindle Cloud Reader, vui lòng xem các trang trợ giúp của Amazon's Cloud Reader .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X