Tag Archives: siri

Hướng Dẫn Ra Lệnh Bằng Giọng Nói Cho Siri Trên iPhone Bật/Tắt Công Tắc Thông Minh eWelink

Công tắc eWelink không hỗ trợ trực tiếp điều khiển bằng Siri trên điện thoại (cũng như apple watch) mà ta phải thực hiện một cách gián tiếp, hơi mất công hơn một chút. Nhưng khi thực hiện xong, bạn có thể ra lệnh bằng giọng nói Tắt/Bật bình thường như sử dụng trợ lý […]