Category Archives: Thiết Bị Phát Wifi

Hướng Dẫn Cài Đặt Và Sử Dụng Wifi Repeater Tenda A12

Trước khi nói về cách cài đặt Wifi Repeater Tenda A12, chúng ta sẽ nói về vị trí đặt repeater wifi sao cho có hiệu quả nhất. Giá sử khoảng cách từ thiết bị của bạn đến cục phát wifi hiện tại tầm 15 mét, ở khoảng cách như vậy, sóng wifi rất yếu và […]

Hướng Dẫn Cài Đặt Và Sử Dụng Các Bộ Phát Wifi AC1200 Tenda: AC5, AC6, AC7, AC10, AC11 Bằng Máy Tính

Các bộ phát băng tần kép AC1200 của tenda như: Tenda AC5, AC6, AC7, AC10, AC11 đều có cách cài đặt và sử dụng giống nhau. Trong bài viết này, mình sẽ nói về cách cài đặt bộ phát wifi tenda AC1200 AC7 trên trình duyệt. Cách cài đặt và sử dụng các bộ phát […]

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng bộ phát Wifi Mesh Nova MW3 và Nova MW6

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt và sử dụng các bộ phát Wifi Mesh Tenda Nova MW3 và Tenda MW6 (bản nội địa). Về cách cài đặt và sử dụng, các bộ phát Wifi Mesh Nova MW3, Nova MW6, Nova MW5 có thể nói giống nhau 100% và […]