Địa chỉ: 101 đường Lãm Hà, phường Lãm Hà, Kiến An, Hải Phòng.

Tọa độ Google Map: 20.834818,106.657841

Mobile: 0815.525.525

eMail: maioanhshop@gmail.com